Huong dan lam nhiem vu volam 3Auto.Volam3d.org
1/ Nhiệm vụ Tân Thủ thôn :

a) Giang Tân Thôn :

Nhiệm vụ thứ 1: HỔ TỬ BÁI SƯ

- Đến gặp cha của Hổ Tử (426/388). Nhận lời đi tìm giúp một Võ sư cho con của ông ta.
- Đi tìm một Võ sư (454/391) đối thoại.
- Quay trở lại gặp cha của Hổ Tử báo tin Võ sư đã đồng ý dạy võ cho Hổ Tử. Hoàn thành nhiệm vụ.
* Phần thưởng cho bạn : Một chiếc mũ và 5 điểm danh vọng.

Nhiệm vụ thứ 2: THUỐC CHO NGÔ LÃO GIA

- Đến gặp Ngô Lão gia (438/388). Nhận lời giúp ông ta đi mua thuốc.
- Đến Dược điếm (433/385) bỏ ra 200 lượng mua 10 viên Xuyên Bối hoàn.
- Mang 10 viên thuốc về cho Ngô Lão gia.
- Đến gặp Ngô Hồng Mai (435/384). Hoàn thành nhiệm vụ.
* Phần thưởng cho bạn : Một đôi giày và 6 điểm danh vọng.

Nhiệm vụ thứ 3: CÂY NÁ CỦA HỔ TỬ

- Đến gặp Hổ Tử (446/387) nhận lời đi lấy giúp Hổ Tử cây giàn ná.
- Đến chổ Thợ rèn.
- Bạn đi ra rừng tìm một chạc ba (433/389) và một miếng da bò (466/395).
- Sau khi tìm được mang về cho thợ rèn, đợi một chút bạn đã có được chiếc ná.
- Mang ná về cho Hổ Tử. Hoàn thành nhiệm vụ.
* Phần thưởng cho bạn : Một món binh khí và 8 điểm danh vọng.


b) Ba Lăng Huyện :


Nhiệm vụ thứ 1: THUỐC CHO CHA CỦA TIỂU NGƯ

1. Đến Đông môn Ba Lăng huyện gặp Tiểu Ngư (204/200). Biết được cha Tiểu Ngư hiện đang bệnh nặng. Cần phải tìm được Tì Bà hoàn mới cứu được ông ấy.
- Đến phía Nam quảng trường Trung ương tìm Ngô Thần y (199/200). Ngô Thần y cho biết thuốc này đã bán hết cho Thiên Vương Tướng lĩnh.
- Bạn lập tức đuổi theo Thiên Vương Tướng lĩnh (201/199), sau khi đối thoại bạn sẽ được tặng một viên Tì Bà hoàn.
- Mang thuốc về cho Tiểu Ngư. Hoàn thành nhiệm vụ.
* Phần thưởng cho bạn : Một đôi giầy và 5 điểm danh vọng.

Nhiệm vụ thứ 2: HỒI MÔN CỦA A PHƯƠNG

- Tìm gặp A Phương (202/203), nhận lời đi mua giúp cô ta một đôi bông tai làm của hồi môn.
- Đi về phía Tây tìm Thẩm Cửu (188/198) bỏ 200 lượng mua được một đôi bông tai.
- Mang về cho A Phương. Hoàn thành nhiệm vụ.
* Phần thưởng cho bạn : Một chiếc mũ và 6 điểm danh vọng.

Nhiệm vụ thứ 3: CON TRAI CỦA CỔ LÃO THÁI

- Đến gặp Cổ Lão Thái (204/202). Ông ta cho bạn biết con trai của mình đi đánh cá suốt ba ngày nay không thấy về! Nhờ bạn đi tìm giúp nó về.
- Bạn hãy về hướng Đông Bắc, đến Động Đình hồ. Bạn không tìm thấy con trai của Cổ gia nhưng lại nhìn thấy một miếng Ngọc Bội (225/188).
- Mang miếng Ngọc Bội về cho Cổ Lão Thái. Cổ Lão Thái vô cùng đau xót! Sau một hồi khóc thương, ông ta tặng cho bạn một bức tranh gọi là tạ ơn giúp đỡ.
- Bạn có nhớ là lúc đi đến Động Đình hồ đã gặp qua một Du khách (224/192) không?
- Hãy trở lại đó để gặp ông ấy. Sau hồi lâu đối thoại ông ta sẽ mua bức tranh này với giá 1000 lượng hoặc hơn. Hoàn thành nhiệm vụ.
* Phần thưởng cho bạn : Bạn lại có thêm tiền và điểm danh vọng để đi du ngoạn giang hồ rồi!


auto cuuamchankinh


 

© 2010 auto volam 3 - auto volam 3d All Rights Reserved
Designed by Cao Danh